Showing 1–56 of 89 results

Hộp giấy có sẵn

Hộp 18: Hộp thức ăn nhanh

2,850 

Hộp giấy có sẵn

Hộp Q1: Hộp giấy kraft mini

2,900 

Hộp giấy có sẵn

Hộp Q2: Hộp giấy kraft nhỏ

3,200 

Hộp giấy có sẵn

Hộp Q3: Hộp quà giấy kraft

3,800 
4,700 

Hộp giấy có sẵn

Hộp Q5: Hộp giấy thực phẩm

5,500 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 53: Túi nắp gập size S

3,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 54: Túi đựng nước hoa

4,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 16: Hộp giấy đựng giày

5,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 15: Hộp đựng Áo thun

4,800 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 14: Hộp carton 3 lớp

3,800 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 13: Hộp giấy đựng son

900 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 12: Hộp đựng nữ trang

2,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 11: Hộp giấy đựng bánh

4,200 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 10: Hộp quà tặng mini

3,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 9: Hộp có quai xách

7,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 8: Hộp giấy kraft vuông

3,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 7: Hộp lục giác

3,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 6: Hộp treo sản phẩm

4,000 
1,400 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 4: Hộp giấy đứng

3,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 3: Hộp giấy vuông nhỏ

2,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 2: Hộp đựng ví nam nữ

4,500 

Sản phẩm khác

Thẻ treo trang trí

20,000 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 1: Hộp giấy đựng quà

2,500 
4,500 
5,000 
8,500 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 4: Túi giấy Kraft vuông

3,500 
20,000 
9,800 
17,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 6: Túi quai giấy Kraft

3,500 
22,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 7: Túi giấy Kraft nhỏ

2,200 
16,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 8: Túi giấy thực phẩm

3,000 
16,000 
19,000 

Chưa phân loại

Bộ hộp bánh — Kim Hoa

20,000 
19,000 

Chưa phân loại

Hộp 2 bánh – Mẫu số 5

6,500 

Chưa phân loại

Hộp 2 bánh – Mẫu số 6

6,500 
17,000 
22,000 
11,500 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 10: Túi giấy Kraft size M

4,500 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 11: Túi giấy đựng son

1,800 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 12: Túi Kraft size L

8,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 13: Túi Kraft vuông

4,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 14: Túi giấy vuông nhỏ

3,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 15: Túi giấy Kraft size L

5,200 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 16: Túi giấy Kraft mini

1,800 
2,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 18: Túi kraft ngang mini

2,200 
3,800