Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hộp giấy có sẵn

Hộp 7: Hộp lục giác

3,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 3: Hộp giấy vuông nhỏ

2,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 2: Hộp đựng ví nam nữ

4,500 

Hộp giấy có sẵn

Hộp 1: Hộp giấy đựng quà

2,500 

Hộp giấy có sẵn

Mẫu 34: Hộp giấy kraft

3,600