Hiển thị kết quả duy nhất

5,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 13: Túi Kraft vuông

4,500 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 15: Túi giấy Kraft size L

5,600 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 16: Túi giấy Kraft mini

1,800 
2,000 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 18: Túi kraft ngang mini

2,200 
3,600 
6,800 

Túi giấy giá rẻ

Mẫu 28: Túi đáy vuông 26cm

9,000 
3,800 
11,000 
4,000